Korppaanpolku 5, 00300 Helsinki (kartta)
044-3580403
steinerpaivakoti.aurinkoinen@gmail.com

 
 
 
 

Varhaislapsuuden taikasanoja ovat rauha, kiireettömyys, turvallisuus, rakkaus, ilo ja luonnonläheisyys.

 

Mitä pienempi lapsi on, sitä enemmän hän näitä taikasanoja tarvitsee kehittyäkseen vahvaksi ja terveeksi.

 

 

 Jotta taikasanat eivät jäisi vain helinäksi, kiinnitämme arvoihin paljon huomiota. Yksi tärkeä tekijä  on lapsiryhmän koko.

 

Vaaliaksemme rauhallista, onnellista ilmapiiriä ja turvataksemme lapsen yksilöllisen huomioimisen, haluamme pitää päiväkodin pienenä. Pieni ryhmäkoko antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden tulla kuulluksi ja ymmärretyksi oman ikätasonsa ja tarpeidensa mukaisesti.

 

Kotoisessa ja sallivassa ilmapiirissä jokainen uskaltaa olla oma itsensä. Selkeät rajat luovat turvallisuutta. Kaikki tämä edistää myös kasvua ja oppimista. Kiireettömän ja turvallisen olon takaa suunniteltu päivärytmi, josta aikuiset pitävät huolen. Arkiset toimet toistuvat tuttuina: ulkoilu, ruokailu, satutuokiot, vapaan leikin hetket, päivälepo jne.

 

 

 Luonnonläheisyys päiväkotimme arvoissa ja arjessa toteutuu ravinnossa, sisustuksessa ja sen materiaaleissa, leluissa,  pihan leikeissä, retkillä ympäristöön, vuodenaikojen vaihtelun seuraamisessa. Luonnon materiaaleihin tutustutaan myös tekemällä pieniä käsitöitä villasta, silkistä, puusta, kaarnasta tai kivistä.

 

Leikki on lapsuuden onni ja oikeus. Kannustamme lapsia vapaaseen, ei-ohjattuun leikkiin ja annamme sille runsaasti tilaa. Leikin kautta heillä on mahdollisuus oppia ja käsitellä asioita, mihin ei vielä muuten ole kykyjä.

Lapsuuden leikeistä voi saada elämyksiä jotka kantavat aikuisuuteen saakka.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
web-design: Olli Äkräs